«Давайте, вводите военное положение. А деньги кредиторам будете конфетками отдавать?», — блогер

» Сегодня я буду беременной, а завтра девственницей.»
Мы тут покурить вышли, но не в затяжку.

А деньги кредиторам будете конфетками отдавать? Военное положение по Международным законам предусматривает
форс- мажорные обстоятельства и замораживание всех выплат по кредитам. Только надо определится. Будете возвращать, или пусть лучше будет дефолт.

А Договор о Дружбе и сотрудничестве с агрессором разрывать будете?
» Театр Ляльок» начинает свое представление.

В порядке информации. Согласно проекту указа президента, военное положение предлагатеся ввести на территрии ВСЕЙ страны с 26 ноября 2018 года до 26 января 2019 года с правом временного ограничения конситуционных прав и свобод гражданина, предусмотренных статьями 30-34, 38, 39, 41-44 и 53 Конституции Украины. То есть:

Книга конституция Украины

Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла.

Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

Стаття 53. Кожен має право на освіту.

Mustafa Nayyem

Share
error: Content is protected !!